Nivålarm proffsmodell

Nivålarm proffsmodell

  • Artnr: PT-NL0003V
  • Vikt, kg: 0
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Högnivålarm med vippa för tidig avisering om det blir högnivå i din pumpstation.

Vippan monteras i pumpstationen. Är olyckan framme och vattennivån överskrider larmnivån skickas en signal till larmskåpet.

Larmskåpet monteras på ett väl synligt läge och tjuter och blinkar vid högnivå. En ”Tyst” knapp finns för att stänga av larmet under tiden att man åtgärder eventuella problem.

Levereras med stickpropp och matas av ett standard 1 x 230V eluttag som bör säkras upp av egen matning.

Vid installation i Pumptek pumpstationer i 3-fas utförande är nivåvippan ej nödvändig då larmsignalen kommer från den inbyggda nivåregleringen.

  • Effektiv försäkring
  • Ljud och ljus
  • Enkel installation

Datablad